Полярная станция о. Уединения
Архитектор проекта: Елена Бурдина,
Визуализатор: Ксения Опалева